Nieuw lid aanmelden

Hieronder is beschreven hoe een nieuw lid zich digitaal kan aanmelden als lid van onze vereniging. ZVV-Veghel streeft er na om zoveel mogelijk handelingen digitaal te verwerken.

Een nieuw lid (speler/coach/lijnrechter) aanmelden

Onderstaand staat beschreven wat u moet doen om lid (speler/speelster) te worden van een team binnen onze vereniging.

Om lid te worden van de vereniging en deel te nemen aan de competitie lopende het seizoen kan een speler/speelster/lijnrechter/coach en/of verzorger tot 01 januari worden aangemeld. Na 01 januari wordt een inschrijving niet meer in behandeling genomen gedurende het lopende seizoen.

Deelname aan door ZVV-Veghel georganiseerde zaalvoetbalwedstrijden is alleen toegestaan voor leden, wiens naam voorkomt op de (digitale) ledenlijst en/of als zodanig is aangemeld bij de KNVB.

Bij aanmelding zal door de ledenadministratie van ZVV-Veghel een ontvangstbevestiging en/of accordering worden gestuurd aan de contactpersoon van het team. Nieuwe leden zijn speelgerechtigd als de speler/speelster is vermeld op de digitale spelerslijst van het team. De minimale leeftijd van elk lid is 16 jaar. Na ontvangst van het ingevulde digitale inschrijfformulier zal de contactpersoon worden geïnformeerd wanneer het lid speelgerechtigd is.

Een inschrijfformulier voor het inschrijven van een nieuw lid kunt u downloaden vanuit ons Downloadcenter. Dit volledig ingevuld inschrijfformulier dient u digitaal te sturen naar: leden@zvv-veghel.nl

Bij inschrijving van een nieuw lid dienen de volgende bescheiden digitaal te worden meegestuurd:

  • digitaal ingevuld inschrijfformulier
  • een “recente” pasfoto:
    • mag met een smartphone worden gemaakt;
    • geen vakantiefoto; gezicht moet duidelijk zijn;
    • bij voorkeur bestandsformaat JPG; niet te groot format (<120kb).
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs

Belangrijk: Aanmeldingen middels onvolledig ingevulde formulieren en/of ontbreken van een “recente” pasfoto en/of ID vertraagd de aanmelding/verwerking.

Adreswijzigingen dienen direct per e-mail (leden@zvv-veghel.nl) bij de ledenadministratie te worden doorgegeven.